FSE

 
Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas.
 
Bahía Software participa neste programa de incentivos á formación, cuxa finalidade é mellorar a cualificación profesional das persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos da economía galega, contribuíndo a mellorar a competitividade das empresas que operan nestes sectores identificados como estratéxicos.
 
Operación cofinanciada con cargo ó programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e pola Consellería de Economía, Empleo e Industria.
 
O FSE inviste no teu futuro.
 volver

Contacto administracion@bahiasoftware.es

telf.:+34 981 55 5315

Rúa das Hedras 4, L-1, Ames, 15895

A Coruña - España